Kabelkontakter skåp

  • för lågspänningsdistributionskabelnät;
  • distribution av el och skydd av elektriska apparater mot kortslutning och överbelastning på LV-sidan.

Modulära ställverk upp till 630A

  • för industri-, konstruktions- och kommersiella anläggningar för att säkerställa skyddsgraden för modulär utrustning upp till 630 A;
  • distribution och mätning av elektricitet;
  • skydd av elektriska apparater mot kortslutning och överbelastning på LV-sidan.

KSZ, KSW, KSWz Containertransformatorstationer

Containertransformatorstationer och MV-kabelanslutningar i KSZ-kapslingar som drivs utifrån, såväl som i KSW-kapslingar som betjänas från insidan, och kabelanslutningar i ZKSN-kapslingar är avsedda för att försörja kommunala konsumenter, byggarbetsplatser, industri från kabel-overhead eller medium spänningskabelnät.

Om det är nödvändigt att utföra en annan konfiguration av stationen ger vi professionell teknisk rådgivning. För de överenskomna stationerna utför företaget en konstruktionsanpassning som omfattar konstruktion och eldel.


Vanligast ställda frågor.

Standard installation kostar 6590 SEK (ex. moms) innan avdraget grön teknik som uppgår till 50%.

Ja, vi tillhandahåller installationer i hela Sverige.

Efekten misnskas eller ökas beroende på vilken belastning ligger på inkommande säkringar. Dvs. Huvudsäkring överbelastas inte då lastbaleringen prioriterar alltid husets behov och skickar effekten som blir över till laddboxen.

Bara svensk certifierade elektriker.

Ac 3,7-43 kW dc 150-350 kW

Vi är Dynamisk företag med teknik och innovation i focus.

Flerårig erfarenhet inom el, kraft och styr.

Strävar efter dom mest hållbara, miljövänliga effektiva lösningar.