Installation av laddstation

Standard installation kostar 6590 SEK ex. moms innan avdraget grön teknik som uppgår till 50 % av hela kostnaden dvs. laddare, installationsmaterial och arbete.

Ovanstående priset avser enbart modeller:

  • EVB WALLBOX NANO AC
  • EVB WALLBOX 1M AC
  • EVB WALLBOX 1M PRO AC

I våra installationer ingår alltid:

  • Installation av laddstation till elcentral
  • Montering av laddstation på vägg
  • 15 meter trefaskabel mellan laddstation och elcentral
  • Lastbalancering
  • Montering av säkring och jordfelsbrytare typ B
  • Driftsättning av laddstation med installations tester (kontinuitet, jfb test, impedans, isollationsmättning)
  • El intalation ritning

OBS. ingår ej vid installatin av EVB E-wall laddbox (offereras efter kundbesök)

Tillkommande arbeten

Prislista vid tillkommande arbeten:

Elarbeten Pris (ex. moms)
Uppsäkring av elabonnemang 1 450 SEK
Monterad kabel 3-fas mellan elcentral och laddstation (utöver 15 meter) 275 SEK per meter
Utbyggnad av elcentral 2450 SEK per styck
Timkostnad vid tillkommande elarbeten 750 SEK per tim
Dragning av kabel 60 SEK per meter
Markarbeten Pris (ex. moms)
Startkostnad (etablering av grävmaskin) 4 000 SEK
Gångbana asfalt 1 000 SEK per meter
Gångbana plattor 1 250 SEK per meter
Grus / gräs 450 SEK per meter
Handgrävning vid korta avstånd 600 SEK per meter
Håltagning i betong och tegel 400 SEK per hål
Metall kabelskydd på vägg 220 SEK per meter

Vanligast ställda frågor.

Standard installation kostar 6590 SEK (ex. moms) innan avdraget grön teknik som uppgår till 50%.

Ja, vi tillhandahåller installationer i hela Sverige.

Efekten misnskas eller ökas beroende på vilken belastning ligger på inkommande säkringar. Dvs. Huvudsäkring överbelastas inte då lastbaleringen prioriterar alltid husets behov och skickar effekten som blir över till laddboxen.

Bara svensk certifierade elektriker.

Ac 3,7-43 kW dc 150-350 kW

Vi är Dynamisk företag med teknik och innovation i focus.

Flerårig erfarenhet inom el, kraft och styr.

Strävar efter dom mest hållbara, miljövänliga effektiva lösningar.