Elinstallationer / kraft

Vi utför idag alla typer av el-installationer inom kontor, butik, restaurang, skola och bostad. Det handlar om alltifrån enkla installationer så som vägguttag och elcentraler till ställverk. Vi hjälper gärna till med projektering så att installationen utförs enligt dina önskemål, gällande normer och säkerhetsföreskrifter.

Belysning

Våra uppdrag är alltifrån projektering av mer komplex skräddarsydda systemlöningar till enkla el och belysningsinstallationer. För en optimal ljussättning och användning kan man använda sig av olika system för att ljusreglera belysning.

Kreativa och praktiska lösningar

Man kan göra så mycket mer med elinstallationer än att bara sätta ut vanliga vägguttag och lampkontakter. Inbyggda spotlights, LED-slingor och integrerade system för ljudanläggningar är bara några exempel på lösningar man kan få. Strömbrytare för lampor med fjärrstyrning är också möjliga och kan göra ditt hem/kontor eller lokaler mer bo och arbetsvänliga.


Vanligast ställda frågor.

Standard installation kostar 6590 SEK (ex. moms) innan avdraget grön teknik som uppgår till 50%.

Ja, vi tillhandahåller installationer i hela Sverige.

Efekten misnskas eller ökas beroende på vilken belastning ligger på inkommande säkringar. Dvs. Huvudsäkring överbelastas inte då lastbaleringen prioriterar alltid husets behov och skickar effekten som blir över till laddboxen.

Bara svensk certifierade elektriker.

Ac 3,7-43 kW dc 150-350 kW

Vi är Dynamisk företag med teknik och innovation i focus.

Flerårig erfarenhet inom el, kraft och styr.

Strävar efter dom mest hållbara, miljövänliga effektiva lösningar.