Skyddstolpar och barriärer

Skyddselement för stationen för att maximera säkerheten vid användning.

  • Vertikal skyddsstolpe
  • Upplyst skyddsstolpe
  • Horisontell skyddsbarriär
  • Parkeringsavskiljare

Skyddsbelystolpe

Vi har skapat glödande skyddsstolpar med funktionen att kartlägga information om status för laddstationen. Stationens driftstatus kartläggs tack vare LED-dioder inbyggda i stolpen.

  • Syns perfekt under dagen
  • Enkel montering
  • Snabb integration med laddstationen.

Vanligast ställda frågor.

Standard installation kostar 6590 SEK (ex. moms) innan avdraget grön teknik som uppgår till 50%.

Ja, vi tillhandahåller installationer i hela Sverige.

Efekten misnskas eller ökas beroende på vilken belastning ligger på inkommande säkringar. Dvs. Huvudsäkring överbelastas inte då lastbaleringen prioriterar alltid husets behov och skickar effekten som blir över till laddboxen.

Bara svensk certifierade elektriker.

Ac 3,7-43 kW dc 150-350 kW

Vi är Dynamisk företag med teknik och innovation i focus.

Flerårig erfarenhet inom el, kraft och styr.

Strävar efter dom mest hållbara, miljövänliga effektiva lösningar.