Så kan du få skattereduktion för grön teknik.

Du kan få skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation.

Skattereduktionen ersätter tidigare statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon. För grön teknik ges Skattereduktion om:

  • 15 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
  • 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Kan jag få skattereduktion för grön teknik?

Det finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av avdraget:

  • Du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.
  • Ta reda på vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion och vad som gäller för din bostad. Läs om vilka arbeten som är godkända på Skatteverket. Godkända arbeten – grön teknik | Skatteverket.
  • Även företaget du anlitar måste uppfylla vissa villkor för att du ska få skattereduktion för installation av grön teknik.

Hur går jag till väga för att ta del av skattereduktionen?

Om du har rätt till skattereduktion är det bra att veta att:

  • Företaget du anlitar gör avdrag för skattereduktionen på din faktura för kostnaderna för arbete och material. Du måste ge företaget rätt uppgifter.
  • När installationen är utförd och betalad får företaget du anlitat ansöka om utbetalning för skattereduktionen från Skatteverket. Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att du betalade för installationen.
  • Den skattereduktion som du har fått godkänd under året finns förifylld på din deklaration året efter. Det är först när du godkänner din deklaration som du begär din slutliga skattereduktion. Det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget stämmer.

Vanligast ställda frågor.

Standard installation kostar 6590 SEK (ex. moms) innan avdraget grön teknik som uppgår till 50%.

Ja, vi tillhandahåller installationer i hela Sverige.

Efekten misnskas eller ökas beroende på vilken belastning ligger på inkommande säkringar. Dvs. Huvudsäkring överbelastas inte då lastbaleringen prioriterar alltid husets behov och skickar effekten som blir över till laddboxen.

Bara svensk certifierade elektriker.

Ac 3,7-43 kW dc 150-350 kW

Vi är Dynamisk företag med teknik och innovation i focus.

Flerårig erfarenhet inom el, kraft och styr.

Strävar efter dom mest hållbara, miljövänliga effektiva lösningar.